Fruitsjolie JAZZ

Fruitsjolie 京都店「Fruitsjolie JAZZ」の店舗、グラフィック周りのクリエーティブディレクション・アートディレクション・デザイン担当